fbpx
Home Bhakti श्री राधा रानी स्तुति।। Radha Rani Stuti

श्री राधा रानी स्तुति।। Radha Rani Stuti

0
3270

भगवान नारायण द्वारा श्री राधा की स्तुति

नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनी।
रासेश्वरि नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिकप्रिये।।

नमस्त्रैलोक्यजननि प्रसीद करुणार्णवे।
ब्रह्मविष्ण्वादिभिर्देवैर्वन्द्यमान पदाम्बुजे।।

नम: सरस्वतीरूपे नम: सावित्रि शंकरि।
गंगापद्मावनीरूपे षष्ठि मंगलचण्डिके।।

नमस्ते तुलसीरूपे नमो लक्ष्मीस्वरुपिणी।
नमो दुर्गे भगवति नमस्ते सर्वरूपिणी।।

मूलप्रकृतिरूपां त्वां भजाम: करुणार्णवाम्।
संसारसागरादस्मदुद्धराम्ब दयां कुरु।।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here