ब्रह्मा जी का बीज मंत्र।। Brahma Ji Mantra

0
1232

ब्रह्मा जी का बीज मंत्र

ओम् वेदात्मने च विद्मिहे हिरण्यगर्भा धीमहि | 

तन्नो: ब्रह्म: प्रचोदयात ||1||

ओम् चतुर्मुखाय विद्मिहे कमण्डलुधाराय धीमहि | 

तन्नो: ब्रह्म: प्रचोदयात ||2||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here